Gửi thông tin tư vấn

Mời các bạn để lại thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn!

Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ngày đăng: 04/05/2021 bởi admin
Lượt xem: 384

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến được đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ:

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/Pages/homepage.aspx

hoặc trên Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế - Bộ Y tế địa chỉ: https://vuphapche.moh.gov.vn/